Informatii practice despre Airbnb

Implicatii fiscale cand inchiriati prin Airbnb – Taxe Airbnb

Taxe Airbnb ROMÂNIA – IMPLICAȚII FISCALE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE ÎNCHIRIEREA PROPRIETĂȚILOR PE TERMEN SCURT

Taxe Airbnb? Ce implicatii fiscale sunt cand inchiriati pe Airbnb?

Informațiile următoare reprezintă un ghid care să vă inițieze în cunoașterea anumitor implicații fiscale ce vi s-ar putea aplica atunci când închiriați proprietăți personale pe termen scurt în România.

Subiectul taxelor poate ridica probleme și este important să vă asigurați că sunteți la zi în ceea ce privește obligațiile fiscale și că respectați obligațiile fiscale ce vi se aplică. Pregătirea din timp, declararea și plata taxelor sunt responsabilitatea dumneavoastră. Acest articol este despre taxe Airbnb si ofera toate informatiile necesare despre taxele care trebuiesc platite atunci cand dezvoltati o afacere prin Airbnb.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Dacă va închiriați proprietatea personală pe termen scurt în România, trebuie să vă asigurați că înțelegeți următoarele tipuri de taxe și că le achitați pe cele care vi se aplică.

  • Impozit pe venit ( taxe Airbnb)
  • Taxa pe valoare adăugată (TVA)

Vă rugăm să rețineți că aceste informații nu sunt exhaustive și nu sunt destinate a servi ca și consultanță juridică. Dacă nu sunteți sigur de obligațiile dvs. fiscale locale, vă încurajăm să verificați cu autoritățile locale sau să consultați persoane calificate în domeniu.

Vă rugăm să rețineți că aceste informații nu sunt actualizate în timp real, astfel că trebuie să vă asigurați că legislația aplicabilă sau procedurile nu s-au modificat recent / între timp.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


IMPOZIT PE VENIT

Atunci când obțineți venituri din România este probabil să vi se solicite plata către autoritățile fiscale române a unui procent din acest venit, cu titlu de impozit pe venit. Mai jos vă transmitem o prezentare succintă a impozitului pe venit care se poate datora asupra venitului obținut din închirierea pe termen scurt a proprietății personale situate în România și modul în care acest impozit poate fi achitat către autoritățile fiscale române.

Anul fiscal în România se desfășoară între 1 ianuarie și 31 decembrie. Impozitarea în România a veniturilor din închirierea proprietăților personale

Venitul obținut din închirierea proprietăților situate în România este considerat venit sursă România. Acest venit este impozitabil și raportabil în România, indiferent de statutul dvs. de rezidență fiscală. Legislația română nu prevede vreun plafon în ceea ce privește impozitul pe venit, totuși există prevederi speciale pentru obligațiile privind asigurările sociale datorate în România.

Declararea impozitului pe venit în România (taxe Airbnb)

Fiecare persoană trebuie să se înregistreze și să își creeze propriul cont în www.anaf.ro (mai exact https://declunica.anaf.ro/my.policy).

Declararea impozitului pe venit în România – termenul limită pentru depunerea declarației unice

Termenul limită pentru depunerea declarației unice privind veniturile obținute în anul 2018 și a veniturilor estimate a se obține în anul 2019 este 15 martie 2019.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Dacă o activitate începe sau se încheie în timpul anului, declarația unică trebuie înregistrată la autoritățile fiscale competente în termen de 30 de zile de la începerea / încheierea activității. De exemplu, dacă începeți activitatea de închiriere a locuinței în timpul anului 2018, trebuie să depuneți o declarație unică privind veniturile estimate pentru această perioadă în termen de 30 zile de la data începerii activității, precum și o declarație unică pentru a reflecta venitul final obținut în anul 2018, pana la data de 15 martie 2019.

Declararea impozitului pe venit în România – termenul de plată a impozitului pe venit

Termenul pentru plata impozitului pe venit datorat pentru venitul estimat a se obține în anul 2018 este 15 martie 2019. Dacă plata a fost efectuata până la data de 15 decembrie 2018, puteați beneficia de un bonus de 5%.

Detaliile de contact ale autorității fiscale române

Fiecare contribuabil este arondat la o anumită autoritate fiscală, în funcție de județul / sectorul în care își are domiciliul / adresa din România.

Adresa generală: Agenția Națională de Administrare Fiscală – Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, București – 050741

Puteți afla mai multe informații generale pe site-ul web al autorității fiscale.

Cota impozitului pe venit în România

Cota de impozitare aplicabilă veniturilor din închirierea proprietăților personale este de 10%.

Prevederile legislative în vigoare pentru veniturile din activitățile de închiriere a locuințelor


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Conform legislației fiscale române, sunt considerate venituri din cedarea folosinței bunurilor veniturile obținute de către proprietar din cedarea folosinței bunurilor imobile, precum și veniturile obținute de către proprietar din închirierea camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic cuprinsă între una și 5 camere inclusiv.

În cazul contribuabililor care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, un impozit de 10% asupra venitul stabilit ca normă anuală de venit este datorat.

Persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinței bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere, sau realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare mai mare de 5 camere de închiriat, sunt calificate ca venituri din activități independente.

Nu există prevederi specifice pentru activitățile de închiriere pe termen scurt, în mod special.

În cazul în care nu sunteți sigur de tratamentul fiscal al veniturilor dvs., puteți lua în considerare colaborarea cu un consultant fiscal.

Cheltuieli considerate deductibile la stabilirea venitului impozabil din închirierea proprietății personale

Venitul brut din activitatea de închiriere a proprietății personale se stabilește pe baza contractului de închiriere. Ca regulă generală, există o deducere de 40% aplicabilă venitului brut din închiriere, fără a fi necesară prezentarea vreunui document justificativ.

Ca excepție de la regula generală, puteți opta pentru stabilirea venitului net din activitatea de închiriere a locuinței deducând cheltuielile reale suportate pe baza documentelor justificative (e.g. întreținere și reparare, prime de asigurare plătite pentru bunul cedat spre folosință, comisionul reținut de intermediari, taxele pe proprietate datorate potrivit legii). Pentru această opțiune alternativă, sunteți obligat să țineți evidență contabilă în România și să înștiințați autoritățile fiscale privind optarea pentru acest sistem.

Obligații privind impozitul pe venit pentru persoane fizice nerezidente fiscal în România

Dacă sunteți o persoană fizica nerezidentă fiscal în România, sunteți subiect de impozit pe venit în România doar pe veniturile de sursă română, e.g. venit din activități de închiriere provenit din închirierea unei proprietăți situate în România.

Obligații privind impozitul pe venit pentru rezidenții români care obțin venituri din închirierea locuințelor situate în străinătate.

Dacă sunteți considerat rezident fiscal în România aveți obligația să declarați în România veniturile din activitatea de închiriere a proprietăților personale situate în străinătate prin intermediul declarației unice.

Dacă sunteți considerat rezident fiscal în România, având astfel obligația de a declara în România veniturile globale, puteți solicita recunoașterea impozitului pe venit plătit în străinătate asupra respectivului venit (i.e. din închirierea unei locuințe în străinătate), în limitele prevăzute de tratatul de evitare a dublei impuneri încheiat între România și țara în care se află proprietatea. Vă rugăm să rețineți că autoritățile fiscale române solicită o dovadă oficială a impozitului pe venit plătit în străinătate.

Impozitul datorat pe venitul din transferul proprietăților imobiliare în România


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Dacă o proprietate este vândută după data de 1 februarie 2017, asupra venitului provenit din vânzarea acestei proprietăți se datorează o cota de 3% impozit pe venit. Impozitul pe venit se datorează asupra prețului de vânzare, după deducerea sumei neimpozabile de 450.000 RON.

Dacă proprietatea vândută se află în România, impozitul pe venit datorat de 3% este reținut de notar. Dacă sunteți considerat rezident fiscal în România și proprietatea vândută se află în afara României, impozitul pe venit datorat se declară prin intermediul declarației unice.

Termenul limită pentru plata impozitului pe venit in acest caz este 15 martie a anului următor celui în care s-a realizat venitul.

Impozitul pe clădiri

Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% – 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabileşte prin hotărâre a consiliului local. Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/m2, după cum se menționează în legislația română e.g. în funcție de tipul clădirii, dacă are sistem de canalizare sau nu, etc.

Anumiți coeficienți de corecție sunt aplicabili în funcție de orașul în care se află proprietatea și de zona din oraș

Exemplu de calcul

Laura a primit o chirie totală brută de RON 57,000 în 2018.

Laura a suportat următoarele cheltuieli în legătură cu aceste apartamente în 2018: asigurarea locuinței de RON 2,300, impozitul local pe proprietate de RON 1,600, și cheltuieli cu electricitatea/ gazele de RON 2,800.

Notă: nici o sumă nu a fost considerată supusă impozitului pe venit de 10% din cuantumul veniturilor determinat printr-un ordin publicat de autoritățile române. În cazul în care proprietatea dvs. este considerată folosită în scopuri turistice, după cum se arată în prospectul de mai sus, aceasta ar trebui luată în considerare.

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Taxa pe valoarea adăugată poate fi complicată și trebuie să alocați timp pentru înțelegerea regulilor care vi se aplică dvs. și situației dvs. particulare.

În general, Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA) în România este o taxă pe consum. Majoritatea bunurilor și serviciilor furnizate în România sunt supuse TVA.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Este posibil ca o persoană care furnizează bunuri și/sau servicii în România să aibă obligația de a colecta TVA și de plăti TVA autorităților fiscale din România. Ca și în situația celorlalte taxe, vă încurajăm să consultați un consultant fiscal cu privire la posibilele obligații in materie de TVA pe care le puteți avea în România.

Dacă în momentul de față închiriați o cameră unor oaspeți, va puteți afla in situația in care trebuie sa aplicați TVA la prețul de închiriere și sa achitați aceasta suma de TVA autorităților fiscale din România. Deoarece Airbnb nu furnizează serviciul de închiriere, este responsabilitatea gazdei să ia în considerare obligațiile locale cu privire la TVA aferente la prețului de închiriere.

Trebuie să colectez/percep TVA oaspeților dacă ofer servicii de închiriere pe termen scurt în România?

În general, persoanele considerate a fi implicate în operațiuni comerciale în România trebuie să aplice TVA pentru serviciile oferite, de îndată ce îndeplinesc criteriile pentru înregistrarea în scopuri de TVA. În acest moment, în România, sunteți obligați să vă înregistrați în scopuri de TVA dacă cifra de afaceri anuala rezultata din furnizarea de servicii depășește suma de RON 300,000 si acest lucru va hotari nivelul de taxe Airbnb (taxele pe care trebuie sa le platiti deoarece inchiriati proprietatea in regim hotelier).

De aceea, dacă oferiți cazare pe termen scurt care se consideră a fi servicii de cazare în sectorul hotelier (e.g. cazare la hotel) și depășiți plafonul de înregistrare, trebuie să vă înregistrați în scopuri de TVA în România și să aplicați TVA la serviciile oferite.

Dacă nu sunteți rezident în România, dar proprietatea dvs. se află în România, atunci trebuie să luați în considerare înregistrarea în scopuri de TVA deoarece regulile generale menționate mai sus vi se aplică.

Vă încurajăm să consultați un consultant fiscal dacă aveți nevoie de asistență pentru a stabili dacă trebuie să vă înregistrați in scopuri de TVA si sa aplicați TVA.

Pentru mai multe informații referitoare la înregistrarea în scopuri de TVA, vă rugăm să consultați site-ul web al autorităților fiscale românești pentru informatii despre taxe Airbnb.

TVA mi se aplică. Cum stabilesc care este taxa pe care trebuie să o percep de la oaspeții mei? Sunt alte taxe Airbnb pe care trebuie sa le platesc?

Rata TVA diferă în funcție de țară și se modifică periodic. Vă recomandăm să verificați periodic cu autoritățile fiscale locale pentru a obține informații actualizate cu privire la cotele de TVA aplicabile pentru țara în care sunteți obligat să colectați si sa plătiți TVA.

De exemplu, la data emiterii prezentului document, cota de TVA aplicabilă in Romania serviciilor de cazare în sectorul hotelier este de 5%.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com  .


Însă, există si alte cote de TVA în vigoare la momentul actual în România, de aceea vă recomandăm să verificați cu un consultant fiscal local, cota de TVA aplicabilă serviciilor prestate de dvs. Serviciile sau bunurile furnizate adițional respectiv extra pot fi supuse unei cote de TVA diferite.

TVA mi se aplică. Cum percep TVA de la oaspeți?

Dacă stabiliți că trebuie să percepeți TVA pentru serviciile pe care le oferiți oaspeților, vă rugăm să rețineți că trebuie să colectați TVA de la oaspeții dvs. și să raportați cuantumul TVA colectata într-o declarație de TVA ce trebuie depusa periodic (face parte din taxe Airbnb acolo unde este cazul).

În România, periodicitatea de depunere a declaraților de TVA la autoritățile fiscale depinde de cifra de afaceri anuala realizata, respectiv daca aceasta depășește suma de RON 475,000. Dacă cifra de afaceri anuala realizata in Romania depășește suma de RON 475,000 veți fi obligat să depuneți declarația de TVA lunar. Dacă venitul dvs. este sub acest prag, veți fi obligat să depuneți declarația trimestrială de TVA. Declarațiile de TVA trebuie depuse până la data de 25 a lunii următoare celei in care au fost prestate serviciile. Dacă aveți obligația depunerii de declarații de TVA trimestriale, pentru trimestrul ianuarie – martie, termenul de depunere a declarației de TVA este 25 aprilie. Plata TVA trebuie efectuată cel târziu pana la termenul de depunere a declarației de TVA.

Pot exista obligații in cea privește emiterea de chitanțe sau facturi oaspeților. Pot exista și cerințe referitoare la facturarea serviciilor respectiv cu TVA inclus sau nu. Vă recomandăm să verificați obligațiile dvs. referitoare la cerințele de facturare cu un consultant fiscal.

Pentru mai multe informații referitoare la depunerea declarațiilor si taxe Airbnb, vă rugăm să consultați site-ul web al autorităților fiscale Române

Cum te pot ajuta? Intra pe acest link pentru a afla mai multe informatii despre cum te pot ajuta 🙂