Informatii practice despre AirbnbTaxe din inchiriere

Cum platesc taxe prin Airbnb


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


In toate tarile din Uniunea Europeana, Airbnb nu ofera informatii autoritatilor din tarile respective despre veniturile pe care gazdele le inregistreaza. Cu alte cuvinte, daca nu exista o metoda prin care Fiscul incearca sa ia fiecare locuinta inregistrata prin Airbnb in parte, sa le trimita notificari ca trebuie sa inregistreze locuinta lor si toate veniturile pe care cel care inchiriaza locuinta le inregistreaza, va fi imposibil pentru autoritatile romane sa taxeze aceste venituri.

CITESTE MAI MULTE DESPRE TAXE LA SFARSITUL ACESTEI PAGINI! Aceasta pagina a fost editata in data de 28 mai 2017.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Toate veniturile inregistrate de Airbnb sunt fiscalizate in Irlanda si apoi bani vi se transfera in contul personal. Cu toate astea, faptul ca este greu pentru stat(imposibil as spune) sa ceara taxe pentru acesti bani, nu inseamna ca voi trebuie sa profitati de asta.

Pentru a inregistra veniturile, trebuie sa completati acelasi formular ca si cel pe care l-ati completa atunci cand inregistrati venituri din strainatate – CLICK AICI. Inainte de a va hotari luati legatura cu ANAF-ul de care apartineti pentru a primi indrumare profesionala.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Mai jos veti afla o lista de intrebari despre taxarea veniturilor din chirii.

Se mai plăteşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din chirii dacă eşti angajat?

Persoanele care realizează într-un an fiscal venituri din salarii, venituri asimilate salariilor, venituri sub forma indemnizaţiilor de şomaj, venituri din pensii mai mici de 740 lei, precum şi venituri din cedarea folosintei bunurilor, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra tuturor acestor venituri.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Care sunt obligațiile de plată pentru 5 camere închiriate în Eforie, în scop turistic, în perioada iulie-august, având în vedere că norma anuală de venit pentru județul Constanţa prevede o altă încadrare decât Codul fiscal?

Potrivit Codului Fiscal Art. 62^1 alin. (1) Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, datorează un impozit pe venitul stabilit ca normă anuală de venit. Pentru anul 2015, norma de venit stabilită este de 10800lei/cameră/an. Obligaţiile de plată pentru 5 camere închiriate în scop turistic sunt cele stabilite în baza declaraţiei de venit estimat, prin decizia de plăţi anticipate cu titlu de impozit pentru anul în curs, comunicată contribuabililor conform procedurii prevazute în Codul de procedură fiscală.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Activitatea se desfășoară doar 2 luni din 12. Cât plătesc 1800 sau 10800 / cameră?

Potrivit Ordinului comun al MDRT şi MFP nr. 22/28 din 2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuinţa proprietate personală, normele anuale de venit stabilite de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului se ajustează cu coeficienţii de corecţie, corespunzător următoarelor criterii: a) posibilităţile de acces la resursele turistice ale persoanelor care călătoresc în scop turistic: numai cu mijloace proprii de transport, existenţa mijloacelor de transport în comun, rutiere şi feroviare etc.; b) situarea locuinţei în mediul urban sau rural; c) materialele de construcţii din care sunt construite clădirile în care sunt situate camerele: beton, cărămidă, lemn etc.; d) dotarea camerelor cu instalaţii de apă, de canalizare, electrice şi de încălzire, proprii sau comune; e) există echiparea sanitară destinată turiştilor pusă în exclusivitate la dispoziţia acestora sau nu, după caz; f) suprafaţa camerei închiriate în scop turistic; g) numărul maxim de locuri de cazare dintr-o cameră. Normele anuale de venit ajustate cu coeficienţii de corecţie, corespunzător criteriilor mentionate, nu pot să difere cu mai mult de 30% de nivelul normelor anuale transmise de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. De aceea,normele de venit pot fi diferite de la o localitate la alta. Pentru locuinţele situate în localităţile de pe litoralul Mării Negre, norma de venit se consideră normă de venit corespunzătoare sezonului turistic estival şi se va reduce proporţional astfel încât să reflecte perioada din sezonul turistic estival pe parcursul căreia închirierea a fost efectuată. La norma de venit stabilită se datorează un impozit de 16%.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


O persoană fizică cu dublă cetăţenie, ce realizează venituri din chirii în România, este obligată la plata unui impozit pentru respectivul venit şi în cealaltă ţară (Grecia) ?

La veniturile din chirii realizate în România se datorează impozit pe venit. În funcţie de domiciliul fiscal al persoanei respective, i se aplică Convenţia pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe avere, încheiată cu Grecia. În situaţia în care persoana este rezidentă fiscal în Grecia, în baza certificatului de rezidenţă fiscală, va solicita certificatul de atestare a impozitului plătit în România, pentru a fi prezentat autorităţilor din Grecia.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Îmi puteţi spune cum se stabileşte rezidenţa fiscală ?

Rezidenţa se stabileşte potrivit criteriilor de stabilire a rezidenţei persoanelor fizice, potrivit convenţiilor de evitare a dublei impuneri şi în conformitate cu prevederile Ordinului MFP nr. 74 din 2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Din câte ştiu, un cetatean român cu domiciliul în străinătate, şi care în consecinţă nu mai este cuprins în sistemul românesc de asigurări de sănătate, nu trebuie să plătească CASS pe o chirie încasată în România. Totuşi, cei de la administraţia fiscală (cel puţin la Bucureşti, sectorul 1) spun că trebuie platit şi CASS, pentru simplul fapt că, dacă se introduce un CNP în aplicaţia informatică, aceasta va calcula automat CASS. Ce soluţie recomandaţi în această situaţie?

Potrivit prevederilor art.296.2 alin.(1) din CF persoanele care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate asupra acestor venituri. Totodată potrivit art.11 al Regulamentului (CE) NR. 883/2004 din 29.04.2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, persoanele care desfăşoară activitate pe teritoriul a două sau mai multe state membre UE sunt supuse legislaţiei unui singur stat membru, astfel încât o persoană să nu fie supusă, în acelaşi timp, mai multor legislaţii de securitate socialî sau să se regăsească în situaţia în care niciuna dintre legislaţiile incidente să nu îi fie aplicabilă. Calculul CASS pentru venituri din închirierea locuinţelor din România, realizate de cetăţeni români cu domiciliul în străinătate este un aspect ce a fost supus spre dezbatere Comisiei fiscale centrale, iar decizia adoptată va fi publicată în Monitorul Oficial. Până la publicarea acestei decizii în Monitorul Oficial, vă recomandăm să prezentaţi documentele justificative prin care faceţi dovada că sunteţi asigurat într-un stat membru UE pentru a beneficia de regulamentul menţionat mai sus.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


După un an în care au fost mai mult de 5 contracte de închiriere, se trece la impozitarea în sistem real. Ce tipuri de cheltuieli se acceptă pentru “cheltuieli” la impozitarea în sistem real? De exemplu: renovare, obiecte de mobilier sau decor, alimente, întreţinerea de la asociaţia de prorpietari, energie electrică, gaze – care dintre acestea? Sunt ţi anumite restricţii / constrângeri legate de partea aceasta de cheltuieli despre care trebuie să ştim?

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, printre altele, sunt : a) să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate în scopul realizării venitului, justificate prin documente; b) să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite. Din exemplele date de dumneavoastră, pot fi deduse la calculul impozitului pe venit, cheltuielile reprezentând renovarea, respectiv întreţinerea în bune condiţii a elementelor structurii de rezistenţă a clădirii, elementelor de construcţie exterioară a clădirii, cum ar fi: acoperiş, faţadă, curţile şi grădinile, precum şi spaţii comune din interiorul clădirii, cum ar fi: casa scării, casa ascensorului şi altele asemenea; întreţinerea în bune condiţii a instalaţiilor comune proprii clădirii, respectiv ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze; repararea şi menţinerea în stare de siguranţă în exploatare şi de funcţionare a clădirii pe toată durata închirierii locuinţei. Cheltuieli, de genul: gaze, curent, apă, căldură, sunt generate de consumul individual al chiriaşului, şi care sunt suportate, conform clauzelor contractuale.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Cheltuielile cu gazele, curentul, apa, căldura etc, nu sunt suportate separat de chiriaş, ci sunt incluse în preţul plătit. Acelaşi lucru este valabil şi pentru micul dejun. Este vorba despre gazduirea de persoane în una din camerele apartamentului în care locuiesc, prin intermediul site-ului AirBnb, situatie descrisă de mine şi in sesiunea de întrebari anterioară. Asadar, cum se deduc aceste cheltuieli de consum? Dar cheltuieli precum lenjeria de pat, detergentul de rufe, mobilier?

Astfel cum am menţionat anterior, pentru stabilirea venitului net în sistem real, sunt deductibile cheltuielile efectuate în interesul direct al activitatii şi să corespundă unor cheltuieli efective, justificate cu documente.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Cum se primeşte documentul oficial cu taxele datorate şi termenele? Având în vedere că admiistraţia fiscală de sector pretinde ca le trimite, dar nu le trimite mereu, lucru confirmat la poştă.

Până la data de 15 septembrie a anului următor celui pentru care se face impunerea, organul fiscal competent emite deciziile de impunere anuală pe baza datelor din declaraţiile privind veniturile realizate şi a celorlalte informaţii existente în evidenţa fiscală. Actul administrativ fiscal emis pe suport hârtie se comunică prin remiterea acestuia contribuabilului/împuternicitului, dacă se asigură primirea sub semnătură a actului administrativ fiscal, sau prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Actul administrativ fiscal se poate emite în formă electronică și se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă ori de câte ori contribuabilul a optat pentru această modalitate de emitere şi de comunicare. În cazul în care comunicarea nu a fost posibilă prin modalităţile descrise mai sus atunci aceasta se realizează prin publicitate. Comunicarea prin publicitate se face prin afişarea, concomitent, la sediul organului fiscal emitent şi pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ fiscal pe numele contribuabilului.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Ce se întamplă dacă au trecut cele 15 zile în care se putea înregistra contractul de închiriere? Este vorba de 15 zile calendaristice sau lucratoare?

Termenul de depunere al contractului de închirire este de 15 zile calendaristice de la data încheierii contractului între părţi, împreună cu formularul 220 “Declarație privind venitul estimat/norma de venit”. În cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de venit constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 500 lei.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Doresc să închiriez autoturismul propriu unei cunoştinte venite din Germania. Ce anume trebuie să fac ?

Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal au obligația să depună o declarație privind venitul estimat/norma de venit, în termen de 15 zile de la încheierea contractului între părți. Declarația privind venitul estimat/norma de venit se depune odată cu înregistrarea la organul fiscal a contractului încheiat între părți.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: www.airbnb.com 


Am o casă pe care aş dori să o închiriez în regim turistic. Casa are 3 camere, este în stil rustic şi cred ca ar merge o astfel de activitate pe durata verii. Ce documente îmi sunt necesare?

Contribuabilii ce închiriază în scop turistic au obligaţia să completeze fişa capacităţii de cazare cu informaţiile necesare, în vederea stabilirii de către organul fiscal competent a impozitului anual datorat. Fişa capacităţii de cazare reprezintă formular tipizat şi constituie anexă la declaraţia privind venitul estimat/norma de venit, formular ce îl regăsiţi la următorul link https://static.anaf.ro/…/formulare/fisa_cap_cazare.pdf. De asemenea trebuie prezentate actele ce dovedesc dreptul de propietate asupra imobilului.


Vrei sa inchiriezi prin Airbnb? Fa-ti cont de aici: http://goo.gl/3wgDhB 


Pentru un apartament de 4 camere, închiriate individual (per cameră), trebuie să fac un contract sau 4 contracte diferite?

Se încheie un contract de închiriere cu fiecare persoană căreia îi închiriaţi una sau mai multe camere din apartamentul proprietate personală.

14 thoughts on “Cum platesc taxe prin Airbnb

  1. Pingback: more
  2. Pingback: human hair wigs
  3. Pingback: Devops
  4. Pingback: cvv dumps
  5. Pingback: 부자티비
  6. Pingback: 안전놀이터
  7. Pingback: kardinal stick
  8. Pingback: diamond art kits

Comments are closed.